Veelgestelde vragen

Is Dierenleed Preventie in heel Nederland beschikbaar?

Ja, Dierenleed Preventie is een landelijke dienst. Iedereen die (van) dieren houdt kan zich aanmelden.

Wat is het verschil met 144?

Wanneer dieren gewond of in nood zijn, worden mishandeld of verwaarloosd, kunt u het landelijke alarmnummer 144 bellen. Afhankelijk van de melding zet de meldkamer het bericht door naar de politie of de dierenambulance, die vervolgens gaan kijken wat er aan de hand is. Voor die situaties is het een prima middel om dierenleed mee te bestrijden.

Met Dierenleed Preventie wordt gezorgd dat dierenleed wordt voorkómen. Doordat de meldkamer binnen een minuut een groep onwonenden tegelijk alarmeert, is de hele omgeving meteen alert bij een dreigende situatie. Hierdoor wordt het dierenbeulen erg moeilijk gemaakt, en wordt de kans op een goed signalement voor de politie vergroot.

Hoe werkt melding doen via een bord?

Op het bord worden duidelijk het alarmnummer van de meldkamer en de 4 cijfers van uw postcode vermeld. Als een voorbijganger een verdachte situatie ziet, belt deze de meldkamer, geeft de postcode door, en vertelt kort wat er aan de hand is. De meldkamer zorgt vervolgens dat er binnen enkele minuten een grote groep mensen in het betreffende gebied wordt gealarmeerd.

Dit doen zij met behulp van een geavanceerd alarm systeem dat er voor zorgt dat de melding bij de aangemelde deelnemers binnen het juiste postcodegebied terecht komt. Bij hen gaat binnen enkele minuten gelijktijdig de telefoon over, zodra zij opnemen horen zij het ingesproken bericht.

Een positief neveneffect van de bordjes is dat aangeduid wordt dat in het betreffende gebied een snel werkend alarmsysteem aanwezig is, hetgeen de pakkans van mensen met kwade bedoelingen aanzienlijk verhoogt. Hier gaat een sterk preventieve werking van uit.

De bordjes kunt u zelf maken, of via ons bestellen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik helpen met promotie?

Hoe meer mensen er meedoen, hoe groter de kans dat we nieuwe mishandelingen kunnen voorkomen. Daarom hopen wij dat u dierenliefhebbers in uw omgeving over Dierenleed Preventie vertelt, bijvoorbeeld door hen naar deze website te verwijzen. Ook kunt u:

Hier een banner vinden die u op uw Facebook pagina of website kunt plaatsen

Hier een brief vinden die u onder buurtbewoners kunt verspreiden

Uit wie bestaat Dierenleed Preventie?

Dierenleed Preventie is een samenwerkingsverband tussen:

Buren-Alert ontwikkelt al jaren sociale concepten waarmee omwonende personen, bedrijven en winkeliers elkaar efficiënt kunnen waarschuwen bij dreiging of gevaar. Die techniek en het geautomatiseerde systeem is uitvoerig getest en gebruikt als raamwerk van Dierenleed Preventie, met de nodige slimme aanpassingen en uitbreidingen. Behalve de zorg voor een optimaal werkend geautomatiseerd systeem, wordt ook gezorgd voor de afhandeling van alle meldingen, vragen en verzoeken.

Stg. Zinloos Geweld tegen Dieren is een organisatie die zich bezig houdt met het tegengaan van dierenmishandeling. Voorzitter Henk ten Napel is het landelijke gezicht van de strijd tegen paardenmishandeling.

Daarnaast worden wij bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers. Met elkaar zijn we vastberaden om het paardenbeulen onmogelijk te maken. 

Ik wil verwaarlozing melden of vermoed mishandeling. Bel ik dan ook het Dierenleed Preventie alarmnummer?

Nee, de meldkamer is uitsluitend bedoeld om situaties te melden waar acute waarschuwing van de omgeving gewenst is.

Is een paard of dier in nood? De overheid heeft speciaal hiervoor het meldnummer 144 in het leven geroepen. U kunt dit nummer gratis bellen, zij zorgen vervolgens dat de juiste instantie (dierenbescherming, politie, dierenambulance) aangestuurd wordt.

De media meldden dat wij een meldpunt voor paardenmishandeling zijn. Dat zijn wij ook, maar Dierenleed Preventie is bedoeld om de omgeving direct op de hoogte te brengen van dreiging. Wij worden regelmatig gebeld door mensen die verwaarlozing of vermoede mishandeling van paarden willen melden. Hoe verschrikkelijk wij dat ook vinden, dat zijn situaties waar dit concept niet geschikt voor is. Uiteraard leggen wij die meldingen niet naast ons neer en zullen deze altijd doorsturen, maar wij beschikken niet over de middelen om hier zelf iets mee te doen.

 

 

Moet ik voor deelname betalen?

Nee, dit is optioneel. Deelnemers bepalen zelf of zij ons financieel willen steunen of niet.

Uiteraard is financiële steun wel hard nodig. Om Dierenleed Preventie op een effectieve manier te kunnen laten werken, zijn professionals ingezet. Zo maken we gebruik van een 24 uur per dag bereikbare meldkamer en is er een geavanceerd geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat alles technisch aanstuurt. Daarnaast zorgen er meerdere mensen dagelijks voor het onderhoud, de opvolging en ontwikkeling van het systeem zodat we zo effectief mogelijk te werk gaan.

Om deze kosten te dekken en de continuiteit te waarborgen, maken wij gebruik van sponsors. Dankzij hen kunnen wij de dienst gratis mogelijk maken. In de opstartfase werd van alle deelnemers een bijdrage hierin gevraagd. Intussen is dit optioneel, want het is in ieders belang dat zo veel mogelijk dierenliefhebbers zich bij ons aansluiten.

 

Ik heb zelf geen dieren, maar ik wil het initiatief graag steunen. Kan dat?

Jazeker, dat kan op twee manieren. Ten eerste door zo veel mogelijk dierenbezitters en/of liefhebbers op Dierenleed Preventie te wijzen. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter Dierenleed Preventie werkt.

Daarnaast kunt u zich ook zelf aanmelden, ook al heeft u geen dieren. U ontvangt dan ook meldingen zodra deze in uw gebied worden gedaan, zodat u ook alert kunt zijn.

Ik wil sponsor worden. Kan dat?

Jazeker, dat stellen wij bijzonder op prijs! Klik hier voor de mogelijkheden.

Een donatie om de kosten van de meldkamer en het alarmsysteem te dekken is meer dan welkom. Dat kunt u doen op rekeningnr. NL55 ABNA 0535 5129 02 ten name van Dierenleed Preventie.

Hoe snel zijn andere deelnemers gewaarschuwd?

Binnen een enkele minuten nadat de meldkamer gebeld is gaat bij de andere deelnemers in het gebied de telefoon over en horen zij het ingesproken bericht.

Deelnemers kunnen via hun eigen telefoon overigens ook zelf een bericht inspreken. Binnen 2 – 3 mnuten krijgen dan andere deelnemers in een straal van 3 kilometer het bericht op hun telefoon binnen.   

 

Hoeveel deelnemers zijn er al in mijn omgeving?

Door hier te klikken komt u op een plattegrond waar u het aantal deelnemers in uw omgeving kunt zien. Omdat het project pas is gestart, zijn er nog gebieden waar de deelnamedichtheid niet hoog is. Wij doen ons best om onze naamsbekendheid te vergroten, waardoor dit hopelijk snel zal stijgen. U kunt daar ook aan bijdragen. Uiteraard door u zelf aan te melden, maar ook door buren op het bestaan van Dierenleed Preventie te wijzen. Hoe meer mensen er meedoen, hoe effectiever Dierenleed Preventie werkt.

Is het alarmsysteem alleen bij (dreigend) dierenleed te gebruiken?

Nee, het kan bijvoorbeeld ook ingezet worden als er een dier is losgebroken, in de sloot is geraakt, of andere situaties waarbij hulp van buren welkom is. Bijvoorbeeld bij brand, een ongeval of een medisch noodgeval. Ook kan het worden gebruikt om elkaar te waarschuwen bij bijvoorbeeld babbeltrucs, inbraak etc.

Deelnemers kunnen zelf een bericht inspreken. Deze wordt binnen ca 2 a 3 minuten door alle aangesloten onwonenden ontvangen.

Kan ik anoniem melden?

Als u de meldkamer belt, versturen zij de melding altijd anoniem.

Als u zich als deelnemer heeft aangemeld, heeft u toegang tot uw persoonlijke pagina. Hier kunt u instellen of door u verzonden alarmmeldingen anoniem of met vermelding van uw naam en adres worden gedaan.

 

Comments are closed