Over ons

Dit zijn wij

Ons onderwijsteam zorgt voor de klassieke milieukwesties, duurzaam leven en de verdediging van de democratie en de vredesorde in Duitsland. Greenpeace biedt onderwijs aan volgens de regels van de "Beutelsbach consensus" erkend door alle ministeries van onderwijs. Daarin is vastgelegd dat de principes van politieke vorming, het verbod op overheersing, controverse in opinievorming en leerlingoriëntatie bepalend zijn voor gebruik in scholen en universiteiten. Greenpeace houdt zich aan deze consensus doordat volgens de principes van "Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling" studenten samenwerking, conflictoplossing, creativiteit en zelfeffectiviteitservaringen verzamelen met de materialen die voor de leraren worden aangeboden. Al het educatieve materiaal is geschreven door ervaren docenten en externe auteurs en vergelijk, in tegenstelling tot veel commercieel georiënteerde bedrijven, altijd de verschillende meningen en argumenten over het betreffende onderwerp in het aanbod op scholen. Daarnaast biedt Greenpeace in samenwerking met diverse rijksinstituten voor lerarenopleidingen hoogwaardige bijscholing voor docenten. Een overzicht van het gedrukte Greenpeace lesmateriaal op een houten tafel © Bente Stachowske Educatief materiaal van Greenpeace Duurzaamheid is van groot belang voor kinderen en jongeren. Greenpeace werkt eraan om ervoor te zorgen dat docenten actuele milieukwesties gemakkelijk in hun lessen kunnen integreren. Want de grote milieuproblemen kunnen pas op lange termijn worden opgelost als de jongeren zelf duidelijke leerervaringen kunnen realiseren.

Soortgebonden veehouderij: gebruik landbouwsubsidies verstandig
Een vleesvarken van 110 kilo heeft maar 0,75 vierkante meter ruimte, een kip vegeet vaak zij aan zij met tienduizenden andere lotgenoten in de stal. Dit is niet soortgebonden. Maar de verbouwing of nieuwbouw van diervriendelijke stallen en ren is duur en er zijn juridische drempels. Boeren hebben daarom zekerheid nodig dat hun investeringen op lange termijn renderen. Uiteindelijk hangt dierenwelzijn af van het geld – en dat is er eigenlijk al genoeg.

In de pot voor EU-landbouwsubsidies zit jaarlijks 55 miljard euro. Maar het oude distributieprincipe bevordert de landbouw ten koste van dieren, klimaat en milieu. Zelfs na de hervorming waartoe in 2021 werd besloten, zullen de subsidies nog steeds voornamelijk worden toegekend op basis van de grootte van het bebouwde areaal. Er zijn dringende veranderingen nodig. Boerderijen die hun dieren op een diervriendelijke manier houden en die zaken doen op een manier die het klimaat en het milieu beschermt, moeten financieel ondersteund worden met belastinggeld.